Конференција за представнике медија

Центар за промоцију здравља Института за јавно здравље Крагујевац у сарадњи са управом Града Крагујевца и Заводом за стоматологију, организовао је конференцију за представнике медија, која је имала за циљ да скрене пажњу јавности да це у наредном периоду, активности према Календару јавног здравља у знатнијој мери бити имплемнтиране кроз наставни план и програм. Највљено је да ће свака школа на нивоу града, имати координатора за спровођење здравствено васпитних активности чиме ће се зантно унапредити сптовођење превнтивних програма намењених деци школског узраста.