У сарадњи Центра за промоцију здравља Института за јавно здравље Крагујевац, са представницима Завода за стоматологију и Града Крагујевца у Скупстини града, одржан је састанак са координаторима основних школа са територије града у циљу спровођења здравствено васпитних активности из календара јавног здравља, као и њиховој имплементацији у наставни план и програм.