Под покровитељством града Крагујевца, а у организацији Спортског савеза града Крагујевца, СПД Раднички, ФК Раднички и Шумадија сајма организован је Сајам спорта у периоду 28.-29.01.2022 године на Шумадија Сајму. Циљ манифастације био је промоција спорта, представљање спортских клубова, спортских савеза, организовање спортских турнира и дружења са истакнутим спортистима. На Сајму је представљено 27. спортских организација.
Како физичка активност представља једну од најзначајнијих детерминанти у очувању здравља, Институт за јавно здравље Крагујевац је узео учешће на овако значајном регионалном догађају реализујући бројне здравствено васпитне и превентивне активности:

  • Промовисање значаја имунизације у превенцији Цовид 19;
  • Промовисање значаја здравих стилова живота и физичке активности у очувању здравља и превенцији хроничних незаразних болести током пандемије;
  • Саветодавни рад и утврђивање степена никотинске зависности код пушача;
  • Промоција Саветовалишта за ХИВ и полно преносиве болести;
  • Процена ризика за тип 2 дијабетеса;
  • Мерење нивоа шећера у крви;
  • Мерење висине крвног притиска;
  • Дистрибуција здравствено-васпитног материјала.

У реализовању активности, здравственим професионалцима Института за јавно здравље Крагујевац прикључио се студентски парламент Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујецу односно студентска организација „Добра“.