Предмет јавне набавке:ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА.
Датум објаве: 26.02.2020. године
Јавни позив
Конкурсна документација