Предмет јавне набавке:Лабораторијски потрошни материјал МИКРОБИОЛОГИЈЕ.
Датум објаве:24.02.2020. године
Јавни позив
Конкурсна документација