ВОДА ЈЕ НЕОПХОДНА НАМИРНИЦА ЗА СВА ЖИВА БИЋА.
БЕЗ ВОДЕ ЧОВЕК МОЖЕ ДА ИЗДРЖИ САМО НЕКОЛИКО ДАНА.

Према подацима СЗО од болести пренетих водом оболи око 500 милиона људи, а умре око 10 милиона. Процењује се да око 10% болничких кревета користе болесници оболели од болести пренети микробиолошки неисправном водом.

ВОДА је стабилан хемијски спој водоника и кисеоника.

На Земљи има 1,5 милијарди м3 воде. Од те количине 97, 3% је слана вода, а само 2,7% слатка. Од укупне количине слатке воде 77,2% је у вечитом леду на половима и у планинским глечерима. Од укупне количине расположиве слатке воде 22,4% су подземне воде, а 0,36% површинске воде. За коришћење је на располагању 1% укупне количине воде на Земљи!

БИОЛОШКИ ЗНАЧАЈ ВОДЕ

Вода је неопходна намирница за сва жива бића.

70% организма одраслог човека чини вода.

Распоред воде у организму човека ( у % и л):

Области % од телесне тежине литри
Екстрацелуларна интраваскуларна плазма 4-5 3
Интерстицијална ткивна течност 12-18 11
Интрацелуларна ткивна течност 40-50 35
Целокупна течност организма 70 49

ЕКОЛОШКИ И ЕПИДЕМИОЛОШКИ ЗНАЧАЈ ВОДЕ

У води се под утицајем Сунчеве енергије и растворених неорганских материја ствара жива материја која кружи у ланцу исхране (фитопланктон, па зоопланктон, па виши водени организми и тд.).
У води је могућ живот, развој, размножавање и опстанак различитих биолошких и хемијских чинилаца који могу да утичу на здравље.

Водом се могу пренети бактерије, вируси и паразити.

Бактерије које се могу пренети водом и доводе до оштећења здравља су: E. coli, Proteus, Streptococcus faecalis, Bacilus dysenteriae, Salmonella typhi, Salmonella paratyphi A i B, Shigellae, Vibrio colerae, Pasteurella tularenssis и др.

Дужина живљења неких патогених бактерија у води (у данима):

Врста микроорганизмаВодоводска
вода
Речна
вода
Изворска
вода
Salmonellae2-2621-183
B. Dysenteriae5-2712-92
Vibrio colerae4-280,5-921-92

Вируси који се могу пренети водом и доводе до оштећења здравља су: adeno (31 serotip), eho (31 serotip), coxsaci A (23 serotipa), coxsaci B (6 serotipova), polio (3 serotipa), reo (3 serotipa), hepato (2 serotipa) i cytomegalo (1 serotip).

Дужина опстанка неких ентеровируса (дан):

СрединаВреме у данима на 200C
Речна вода8-22
Језерска вода и акумулације15-30
Загађена водапреко 30

Паразити који се могу пренети водом и доводе до оштећења здравља су: Aentameba histolitica, Lamblia intestinalis, Askaris lumbrikoides, Trihocefalus, Oxyuris vermiculatis.
Микроорганизми краће опстају у загађеној води, на вишој температури, при јачем и дужем Сунчевом зрачењу, при мањој количини органских материја и чешћој промени физичких и хемијских својстава воде.