Institut za javno zdravlje Srbije u saradnji sa Centrom za promociju zdravlja Instituta za javno zdravlje Kragujevac, organizovao je kontinuiranu medicinsku edukaciju pod nazivom „Znacaj imunizacije protiv humanog papiloma virusa,, za zdravstvene profesionalce na teritoriji okruga. Edukacije je realizovana 22.09. 2022.godine u svecanoj sali Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika ,,Zastava,,.

Centar za promociju zdravlja, Institut za javno zdravlje Kragujevac u saradnji sa Skupstinom grada Kragujevca, trenutno sprovodi program koje se odnosi na procenu reproduktivnog zdravlja žena na teritoriji grada, tako da je ova edukacija predstavljala znacajnu instancu u realizaciji istog.