У Медицинској школи са домом ученика „Сестре Нинковић“ одржана је традиционална манифестација Базар здравља. Центар за промоцију здравља Института за јавно здравље и ове године је учествовао на овој већ традиционалној манифестација коју су подржали Дом здравља Крагујевац, Апотека Крагујевац, Завод за здравствену заштиту радника Крагујевац, Геронтолошки центар Крагујевац, Завод за денталну медицину и бројни други партнери из области здравствене и социјалне заштите.

На Базару здравља организована је показна вежба збрињавања повређених, док су ученици и запослени могли бесплатно да тестирају ниво шећера у крви и измере крвни притисак.