Поводом обележавања Националног дана без дувана, Институт за јавно здравље Крагујевац у сарадњи са партнерским организацијама уз подршку Града Крагујевца организовао је централну манифестацију у трговинској велепродајној компанији „МЕТРО“. Сви заинресовани запослени (пушачи) имали су прилику да провере степен никотинске зависности путем стандардизованих тестова, који представљају полазну основу у креирању детоксикационог програма у циљу престанка конзумирања дувана. Такође, запослени су могли бесплатно да тестирају ниво шећера у крви и измере крвни притисак док су професионалци  обављали саветодавни рад у циљу очувања и унапређења здравља.

У Институту за јавно здравље Крагујевац након неколико година поново је отпочео саветодавни рад у циљу помоћи, подршке и мотивисања пушача за одвикавање од пушења. Заказивање као и све информације о начину спровођења саветодавног рада, утврђивању степена никотинске зависности, детоксикационом  програму и новинама који овај програм носи могу се добити сваког радног дана од 08 до 14 часова позивом на број 034/504 – 511.