У Институту за јавно здравље Крагујевац након неколико година поново је отпочео саветодавни рад у циљу помоћи, подршке и мотивисања пушача за одвикавање од пушења. Заказивање као и све информације о начину спровођења саветодавног рада, утврђивању степена никотинске зависности, детоксикационом програму и новинама који овај програм носи могу се добити сваког радног дана од 08:00 до 14:00 часова позивом на број 034/504 –511.