Институт за јавно здравље Крагујевац је у сарадњи са Домом здравља и Музичком школом у Књажевско-српском театру организовао низ предавања за ученике средњих школа на тему превенција болести зависности и полно преносивих болести. У паузама између предавања ученици  Музичке школе су за вршњаке извели композиције на тему здравих стилова живота.

Циљ предавања је едукација младих о штетности злоупотребе психоактивних супстанци и указивање на значај очувања репродуктивног здравља и превенције полно преносивих болести.