ОБЕЛЕЖАВАЊЕ СВЕТСКОГ ДАНА МЕНТАЛНОГ ЗДРАВЉА И ФЕСТИВАЛА МЕНТАЛНОГ ЗДРАВЉА

СИМПОЗИЈУМ: ЈАВНОЗДРАВСТВЕНИ ЗНАЧАЈ МЕНТАЛНИХ ПОРЕМЕЋАЈА И МУЛТИСЕКТОРСКИ ПРИСТУП У ПРОМОЦИЈИ МЕНТАЛНОГ ЗДРАВЉА поводом Светског дана менталног здравља и Фестивала менталног здравља у организацији Катедре за социјалну медицину Факултета медицинских наука и Центра за промоцију здравља Инститита за јавно здравље Крагујевац

Сваке године 10. октобра се  обележава Светски дан менталног здравља на глобалном нивоу. Овогодишњи слоган гласи НАШИ УМОВИ, НАША ПРАВА. Циљ обележавања овог дана јесте скретање пажње јавности на значај очувања менталног здравља као нераскидивог сегмента физичког здравља Према подацима Светске здравствене организације процењује се да у свету 25% особа болујеод различитих врста менталних поремећаја. Међу најучесталије убрајају се анксиозни и депресивни поремећаји. Из предходно наведеног, обележавање Светског дана менталног здравља представља  иделну прилика  za подизање нивоа  здравствене писмености којајекључна у оснаживању појединца да препозна ране знаке и симптоме менталних поремећаја.