Изненађени бројем невиних дечјих жртава у Палестини и Либану, Уједињене нације су 1983. године прогласили 4. јун за Међународни дан деце жртава насиља. Према подацима УНИЦЕФа, више од 300.000 деце у свету служе као војници, а у више од 40 земаља око милион деце су затвореници. У пет држава изричу се и смртне казне деци. Око 150 милиона деце, испод 15 година старости присиљено је да ради тешке физичке послове и да не похађа школу.
У нашој земљи права детета остварују се у складу са потврђеним међународним уговорима пре свега са Конвенцијом о правима детета, Уставом Републике Србије и бројним законима који регулишу ову материју, као што су Кривични и Породични закон.
Поводом 4. јуна Међународног дана деце жртава насиља, Министарство за бригу о породици и демографију истиче да су заштита деце и њихова безбедност апсолутни приоритет. Министарство је у том циљу, поред осталог, припремило текст измена и допуна Породичног закона, о којима ће ускоро почети јавна расправа, а које предвиђају још јачу и ефикаснију заштиту деце од насиља. Једна од предложених измена односи се на увођење забране физичког кажњавања деце у чувању и васпитању. Према Стратегији за превенцију и заштиту деце од насиља за период од 2020. до 2023. године и Општем протоколу за заштиту од насиља из 2022. године, телесно кажњавање детета као васпитно средство представља један од облика физичког насиља над дететом. Предложено је и укидање могућности да суд даје дозволу за склапање дечјих бракова, који су према важећим документима облици насиља над децом.
На националном нивоу посвећено се радило на даљем развоју платформе „Чувам те“, што је још један показатељ да се чине значајни кораци у сузбијању и превенирању насиља, да постоји нулта толеранција на све облике насиља и да се деци и младима пружа снажна подршка у препознавању и реаговању на било који облик насиља.
Такође, након недавних трагедија, основан је и Савет за спречавање вршњачког насиља, који ће у наредном периоду рад усмерити ка још ефикаснијој превенцији, едукацији и спречавању вршњачког насиља.