Институт за јавно здравље Крагујевац у сарадњи са партнерским организацијама уз подршку Града Крагујевца организовао је централну манифестацију на затвореним базенима поводом обележавања Светског дана без дувана. Сви заинресовани суграђани (пушачи) имали су прилику да провере степен никотинске зависности путем стандардизованих тестова, који представљају полазну основу у креирању детоксикационог програма у циљу престанка конзумирања дувана.Такође, здравствени професионалци из различитих здравствених установа на нивоу града су обављали саветодавни рад са суграђанима у циљу очувања и унапређења здравља.