У циљу јачања капацитета здравствених установа у области водоснабдевања, санитације и хигијене, Институт за јавно здравље Крагујевац одржао је радионицу за представнике здравствених установа свих нивоа на територији Шумадијског округа са циљем да представи едукативни материјал намењен особљу које одржава хигијену у здравственим установама. Адекватно водоснабдевање, санитација и хигијена су предуслов за пружање квалитетне здравствене услуге и саставни део активности за спречавање, контролу и смањење болничких инфекција.