Светски дан контрацепције се обележава сваке године 26. септембра са циљем скретања пажње јавности на значај употребе контрацептивних средстава у очувању репродуктивног здравља. Ове године Институт за јавно здравље Крагујевац, у сарадњи са Заводом за здравствену заштиту радника Застава и подршком Скупштине града Крагујевца организовао је саветодавни рад за све заинтересоване суграђане о значају употребе контрацептивних срдстава (уз дистрибуцију едукативног материјала) како за популацији младих, тако и за општу популацију. Акција је организована у Заводу за здравствену заштиту радника Застава.
Центар за промоцију здравља Института за јавно здравље Крагујевац у сарадњи са Скупштином града, тренутно реализује програм који се односи на очување репродуктивног здравља где је значајан сегмент посвећен промовисању употребе контрацептивних средстава.