Поводом кампање под називом „Јун месец менталног здравља“, Институт за јавно здравље Крагујевац у сарадњи са здравственим установама Града Крагујевца, Клиником за психијатрију Универзитетског клиничког центра и Скупштином града Крагујевца организоваo je јавну манифестацију 26.06.2022.године у Великом парку у Крагујевацу. Грађани су имали прилику да уз стручну подршку лекара из области психијатрије, психологије, социјалне медицине, као и хитне медицинске помоћи, добију све неопходне савете у вези за менталним здрављем.
Ментално здравље је један од приоритета јавног здравља с обзиром на оптерећење које ментални поремећаји узрокују у здравственом, социјалном и економском смислу. Промоција менталног здравља и превенција менталних поремећаја и болести је саставни део Агенде одрживог развоја усвојене од стране Генералне скупштине Уједињених Нација 2015. године, а један од циљева је да се до 2030. године за трећину смањи превремени морталитет од хроничних незаразних болести кроз превенцију и терапију, као и промоцију менталног здравља и благостања.
Овакве манифестације су истовремено и прилика за успостављање нових и јачање постојећих партнерстава у локалној заједници са установама и организацијама које могу дати свој допринос у подизању свести становништва о значају менталног здравља за свеукупно здравље.