Центар за промоцију здравља, Института за јавно здравље Крагујевац у сарадњи са 15 различитих организација и институција у области jавног здравља, обележио је Међународни дан физичке активности манифестацијом под називом „Буди и ти промотер здравља“.
Овогодишња манифестација имала је за циљ скретање пажње јавности да физичка активност представља једну од основних детерминанти очувања и унапређења здравља деце школског узраста.

Манифестација је обухватила три различита аспекта: образовно-едукативни, здравствено-превентивни и спортско-рекреативни.
Образовно едукативни аспект подразумевао је креативне радионице које су се односиле на значај физичке активности на психофизички раст и развој деце школског узраста. 


Здравствено превентивни аспект обухватио је превентивне прегледе ученика од стране различитих здравствених професионалаца: педијатара, физијатара, спиналног ортопеда, алерголога, физиотарапеута, специјалиста у области ургентне медицине, стоматолога итд .

Такође, представљене су показне вежбе хитне медицинске помоћи, кардио пулмоналне реанимације, симулације спортских повреда, као и демонстрација реаговања током ванредних ситуација.

Спортско рекреативни карактер обухатио је промоцију спортских активности и мотивисање ученика да се баве спортом. Организоване су фудбалске уткмице између ученика школе и спортских клубова КМФ Економац и СК Вашариште.