У сарадњи Института за јавно здравље Србије, Милан Јовановић Батут и Центра за промоцију здравља Института за јавно здравље Крагујевац, одржан је семинар на тему: „Превентивно здравствено- васпитни рад у школама“. Тематика овог семинара фокусирна је на превенцију болести зависности, вршњачко насиље, исхрану деце и одвикавање од пушења.