Јавни оглас

За пријем у радни однос на неодређено време, са пуним радним временом од 40 (четрдесет) часова недељно и то:

  • 1 (један) здравствени сарадник на промоцији здравља у Центру за промоцију здравља.

За пријем у радни однос на одређено време, са пуним радним временом од 40 (четрдесет) часова недељно и то:

  • 1 (један) хемијски техничар у Центру за хигијену и хуману екологију – Одељењу санитарне хемије, али не дуже од 24 месеца.

Преузми

Јавни оглас

За пријем у радни однос на одређено време са пуним радним временом од 40 (четрдесет) часова недељно и то:

1 (један) виши санитарни техничар/санитарно-еколошки инжењер у Одсеку за дезинфекцију, дезинсекцију и дератизацију у Центру за контролу и превенцију болести, али не дуже од 24 месеца.

Преузми

Јавни оглас

За пријем у радни однос на одређено време, укупно 3 извршиоца, са пуним радним временом од 40 (четрдесет) часова недељно и то:
-1 (један) здравствени сарадник на промоцији здравља у Центру за промоцију здравља, али не дуже од 24 месеца.
-2 (два) лабораторијска техничара у дијагностици и то један у Одељењу за вирусологију и имунологију, а други у Одељењу за алергологију и имунологију, у Центру за Микробиологију, али не дуже од 24 месеца.

Преузми

Јавни оглас
За пријем у радни однос на одређено време са пуним радним временом од 40 (четрдесет) часова недељно и то:
-2 (два) перача лабораторијског посуђа у Одељењу за техничке послове.

Преузми

Јавни оглас
За пријем у радни однос на одређено време за период од два месеца, због повећаног обима посла, са пуним радним временом од 40 (четрдесет)часова недељно и то:
-1 (један) доктор медицине вези са Пројектом Делегације ЕУ и Канцеларије УНОПС-а подршке о запошљавању

Преузми