У Институту за јавно здравље Крагујевац одржан је кординациони састанак са великим бројем партнерских организација. Састанак је организован поводом реализације здравствено васпитних активности у наредном периоду, са посебним акцентом на организацију 10. маја – Међународног дана физичке активности.