Центар за промоцију здравља Института за јавно здравље Крагујевац , 22.09. 2022. године у Заводу за зрдавствену заститу радника, организовао је координативни састанка везан за реализацију здравствено васпитних активности на територији Шумадијског управног округа за наредни период. Састанку су присуствовали координатори здравстено васпитних активности здравствених установа као и представници релевантних институција у области јавног здравља.