Институт за јавно здравље Србије у сарадњи са Центром за промоцију здравља Института за јавно здравље Крагујевац, организовао је континуирану медицинску едукацију  под називом  „Знацај имунизације против хуманог папилома вируса,, за здравствене професионалце на територији Шумадијског управног округа. Едукације је реализована 22.09. 2022.године  у свчној сали Завода за здравствену заштиту радника ,,Застава,,.

Центар за промоцију здравља, Институт за јавно здравље Крагујевац у сарадњи са Скупштином града Крагујевца, тренутно спроводи програм које се односи на процену  репродуктивног здравља жена на територији града, тако да је ова едукација представљала значајну инстанцу у реализацији истог.