Сваке године, свуда у свету обележава се 19. новембар као Светски дан превенције злостављања деце, са циљем подизања нивоа свести и повећања осетљивости на појаву насиља, злостављања и занемаривања деце.

Злостављање деце тежак је проблем који изазива бројне последице на њихов развој. Светска здравствена организација сматра да „злоупотреба или злостављање деце обухвата све облике физичког и емоционалног злостављања, сексуалну злоупотребу, занемаривање или немаран поступак, комерцијалну или другу експолоатацију што доводи до стварног или потенцијалног нарушавања здравља детета, његовог преживљавања, развоја или достојанства у оквиру односа који укључује одговорност, поверење или моћ“.

Иначе, права детета се крше на најразличитије начине и на различитим нивоима: од манипулисања децом у рекламне сврхе, политичке промоције, експлоатације дечијег рада, непоштовања њиховог идентитета и интегритета до тешких облика злостављања и занемаривања. Насиље над децом је у константном порасту, јавља се у различитим облицима и проналази најразличитије канале, нарочито кад је реч о насиљу које није видљиво на први поглед, као што је вршњачко насиље у школама и злостављање путем интернета тзв. „cyberbulling“ чега родитељи најчешће нису ни свесни.

Према изабраној статистици Уједињених нација, 150 милиона девојчица и дечака у свету, жртве су сексуалног насиља, а између 133 и 275 милиона деце годишње сведоци су насиља у породици.

Поводом обележавања Светског дана превенције злостављања деце, у Медија Центру у Београду 18. новембра 2021. године биће одржана Конференција за медије Амбасаде Аустралије у Србији и Мреже организације за децу -МОДС. Конференција има за циљ да представи Водич за унапређење интерних механизама за очување безбедности деце.

Водич иначе садржи опис процеса, објашњења и алате који ће помоћи организацијама да процене колико су њихове активности безбедне за децу са којом раде и да процене ризике по децу који постоје у организацији; да сазнају шта су стандарди за очување безбедности деце и провере у којој мери их испуњавају.

Циљ Водича је да помогне организацијама које или директно раде са децом и (или) су са њима у повременом контакту, да буду и остану окружење безбедно за свако дете.