Бука је сваки нежељени звук. Сваки звук (галама, говор, лупа и др.) који омета рад или одмор довољно је јак, издваја се од осталих звукова и добро се чује, је бука. Буку могу да чине и тихи звуци под одређеним условима (разговор гледалаца у позоришној сали за време представе). 

ГЛАСНОСТ БУКЕ се одређује органом слуха и зависи од јачине и фрекфенцијског састава буке. Јединица гласности је фон (f). Један фон је јачина 1 децибела (!dB) на фрекфенцији од 1000 Hz.

УТИЦАЈ БУКЕ НА ЧОВЕКА

Према утицају на људски организам бука се најчешће класификује на звук који изазива:

  • Слушна (аурикуларна) оштећења

Од слушних оштећења, као последица утицаја буке, најчешће се јавља:

  1. Осећај притиска у ушима
  2. Смањена чујност шапата и звукова високих фрекфенција све до губитка слуха
  3. Губитак слуха се најчешће јавља на фрекфенцијама од 3500 до 5000 Hz и најчешће је последица изложености буци на радном месту
  4. Изложеност буци ван радног места изазива удружене слушне са ванслушним ефектима
  • Ванслушна (екстрааурикуларна) оштећења

Поред директног механичког утицаја буке, које се среће само код изузетно јаке буке, остали утицаји на човечији организам се могу објаснити повећаном стимулацијом вегетативног нервног система (симпатикуса).

Симптоми који се најчешће јављају су:

  • умор
  • раздражљивост
  • несаница

Мерење буке у животној средини према Закону о заштити од буке у животној средини, према стандардима SRPS ISO 1996-1 i SRPS ISO 1996-2.

ДОЗВОЉЕНИ НИВО БУКЕ У ЖИВОТНОЈ СРЕДИНИ

Врсте зоне

Дозвољени ниво буке у dB(А)
Дан Ноћ

 Стамбене зграде (боравишне просторије-затворен простор)
из извора у згради
из извора ван зграде

2. Јавни и други објекти
(затворени прозори)
2.1. Болнице, клинике, домови здравља
болесничке собе
ординације
операциони блок без медицинске
опреме
2.2. Просторије за одмор деце и ученика и спаваће собе домова за боравак старих лица и пензионера
извор у згради
извор ван зграде
2.3. Просторије за васпитно-образовни рад (учионице, слушаонице, кабинети), биоскопи и библиотеке
2.4. Позоришне и концертне сале
2.5. Хотелске собе
извор у згради
извор ван зграде
3. Зоне насеља
Стамбена
Пословно-стамбена и трговачко-
стамбена, дечија игралишта
Школска, туристичка, сеоска
Зеленила, одмора и рекреације,
болничка, викенд насеља
Градски центар
Индустријска без стамбених
зграда

35 30
40 35

35 30
40 40

35 35

35 30
40 35

40 40
30 30

35 30
40 35

55 45

60 45
50 45

50 40
65 55

70 70