У организацији Института за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут“ дана 17.05.2023. године одржан је стручни састанак за подршку дојењу.

Циљ састанка био је:

  • Приказ кључних индикатора пројекта „Унапређење праћења пракси за подршку дојењу у породилиштима и свеобухватне неге превремено рођене деце током пандемије COVID 19”
  • Јачање постојећих инструмената и процеса праћења подршке дојењу у оквиру релевантних здравствених установа и прилагођавање инструмената за мониторинг примене праксе дојења која би обухватила утицај пандемије COVID-19.

Састанку су присуствовали регионални координатори института/завода за јавно здравље и чланови регионалних тимова.

Са националним координаторима, др Мирјаном Шуловић и др Љиљаном Станковић, договорене су даље активности у циљу унапређења пракси за подршку дојењу.

Регионални координатор за Централну и Западну Србију, др сци. мед. Наташа Михаиловић представила је Смернице за рад тимова за подршку дојењу у здравственим установама.