Сваке године, 22. марта, обележава се Светски дан вода са циљем скретања
пажње јавности о виталном значају воде за заштиту човековог здравља,
животне средине и одржавање здравља екосистема планете.

Ове године за Светски дан вода Институт за јавно здравље Крагујевац је
организовао предавање и интерактивну радионицу за ученике трећег разреда
у основној школи „21. октобар“ на тему „Вода и њен значај за нас“.