Кабинет директора

  • ВД Директора Института
  • Помоћник директора за здравствену делатност
  • Помоћник директора за научноистраживачку делатност
  • Помоћник директора за техничко-технолошки развој лабораторије
  • Помоћник директора за систем квалитета

Центри